Juice Jupiter-luotain: PEP-mittalaite

Juice mission

Kuva 1. Juice-luotain (oikealla alhaalla) tutkii Jupiterin jäisiä kuita, erityisesti Ganymedes-kuuta (oikealla ylhäällä). Yksi luotaimen mittalaitteista on PEP-hiukkasmittalaitepaketti, joka koostuu kuudesta itsenäisestä mittalaitteesta (vasemmalla): JDC, JNA, JEI, NIM, JENI ja JoEE. Kuva: Aalto-yliopisto. Kuvalisäykset: JDC(IRF, Kiiruna, Ruotsi), JNA(IRF, Kiiruna, Ruotsi), JEI(@MPS/H. Fiscer), NIM(University of Bern, Bern, Sveitsi), JENI(Johns Hopkins APL), JoEE (Johns Hopkins APL), Ganymedes(NASA) ja Juice-luotain(ESA). Taustakuva on tehty Aalto-yliopiston Space Walk virtuaalitodellisuusohjelmalla(VR), jonka VR-version voi ladata App Labista tai jonka Windows-version voi ladata sivulta https://space.aalto.fi/software/.

Euroopan avaruusjärjestö ESAn Juice-luotain aloittaa 13.4. matkansa kohti Jupiter-planeettaa. Luotaimen päätutkimuskohteena ovat niin kutsutut Galilein kuun, Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto. Luotain tutkii erityisesti elämän edellytyksiä Europa -, Ganymedes-, ja Kallisto-kuilla, joiden jäisten pintojen alla uskotaan olevan valtameria. Juicen päätutkimuskohde on Aurinkokuntamme suurin kuu, Ganymedes, joka on ainoa kuu, jolla on oma sisäinen magneettikenttä.

Suomi osallistui PEP-hiukkasmittauslaitepaketin rakentamiseen. PEP (Particle Environment Package) mittaa kuihin iskeytyviä ja sieltä irtoavia hiukkasia, sekä Jupiterin hiukkasympäristöä. Kuiden pintaan iskeytyvät hiukkaset irrottavat kuiden jäisistä pinnoista aineita. PEP mittaa tämän hiukkassuihkun kuista irronnutta ainetta antaen tietoa kuiden mineraaleista.

PEP on mittalaitepaketti, joka koostuu kuudesta itsenäisestä hiukkasmittauslaitteesta (Kuva 1):

  • JDC (Jovian plasma dynamics and composition) mittaa ioneja ja antaa lisäksi tietoa elektroneista. Päälaitos: IRF, Kiiruna, Ruotsi.
  • JNA (Jovian neutral atoms) mittaa nopeasti liikkuvia sähköisesti neutraaleja hiukkasia. Päälaitos: IRF, Kiiruna, Ruotsi.
  • JEI (Jovian Electron and Ion spectrometer) mittaa elektroneja ja ioneja. Päälaitos: MPS, Göttingen, Saksa.
  • NIM (Neutral Ion Mass Spectrometer) mittaa neutraaleja hiukkasia, eritysesti kuiden kaasukehän neutraaleja hiukkasia. Päälaitos: Bernin yliopisto, Bern, Sveitsi.
  • JENI (Jovian Energetic Neutrals and Ions) mittaa nopeasti liikkuvia sähköisesti neutraaleja hiukkasia sekä ioneja. Päälaitos: APL, USA
  • JoEE (Jovian Energetic Electrons) mittaa erittäin nopeasti liikkuvia elektroneja Päälaitos: APL, USA.

Suomen PEP-mittalaiterakentaminen on Aalto-yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöhanke. Mittalaite hyväksyttiin mukaan Juice-luotaimeen kymmenen vuotta sitten helmikuussa 2013. Suomen vastuulla oli PEP:in neljän eurooppalaisen mittalaitteen päätietokone ja sen ohjelmointirajapinnat luotaimeen. Työ sai rahoitusta Euroopan avaruusjärjestö ESA:lta. PEP-mittalaitteen päätutkimuslaitos on IRF, Kiiruna, Ruotsi ja sen rakentamiseen osallistui yli 15 Euroopan maata, Yhdysvallat ja Japani.

Lehdistötiedotteet ym. tiedotus:

  • 21.3.2023: JUICE etsii elämää Jupiterin jääkuista, URSA
  • Lisätietoja: Esa Kallio, Aalto-yliopisto (esa dot kallio at aalto dot fi)